Advertisers

Advertisers

Kandidatong veep Manny Lopez, may 10-point agenda

0 116

Advertisers

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Cristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo’y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa kanya’…” (Galacia 3:26-28, Ang Tanging Daan Bibliya).

-ooo-

VICE PRESIDENTIAL CANDIDATE MANNY LOPEZ NG LABOR PARTY PHILIPPINES, MAYROONG 10-POINT SOCIO-ECONOMIC & POLITICAL AGENDA: Kasabay ng matinding batikos sa kawalan ng kakayahan ng mga namumuno sa sektor ng information and communication technology (ICT), lalo na sa mga opisyales ng Department of Information and Communication Technology, ipinanukala ng isang kandidatong bise presidente ng bansa sa Halalan 2022 ang sabayang pagdadagdag ng mas maraming technocrats sa nasabing departamento.

Kasabay ng panukalang ito ang panukalang pagbubukas ng maluwag na pagkakataon sa mas maraming Internet at telecommunications companies na makipag-kumpetensiya sa mga kasalukuyang telcos upang mapagbuti na ang Internet connectivity sa Pilipinas.

Sa kaniyang pagsasalita sa 1 Boto Ko TV 23rd episode ngayong Miyerkules, Enero 12, 2022, ipinanukala din ni Labor Party Philippines Vice Presidential Candidate Manny SD Lopez, pang-number five sa official ballot sa May 09, 2022 elections, ang pagkakaroon ng independent foreign policy ng Pilipinas.

Layunin ng independent foreign policy ang pagtiyak ng pakikipagkaibigan ng mga Pilipino sa lahat ng mga bansa, partikular sa mga bansang nagtutunggali sa West Philippine Sea sa ngayon, ang US at ang China.

Sinabi din ni Manny Lopez na kailangang isulong din ng ating bansa ang kaniyang mga karapatan sa West Philippine Sea na kinatigan ng International Arbitral Tribunal sa The Hague, Netherlands, sa pamamagitan ng mga umiiral na bilateral relations ng Pilipinas sa China, US, at iba pang mga bansang naghahabol din sa nasabing karatagan.

Niliwanag ni Lopez na hindi lamang naman ang opsyong pakikipag-digma sa China ang maaaring isulong ng Pilipinas, upang maipagtanggol ang kanilang mga karapatan.

-ooo-

PAKIKIPAG-KAIBIGAN NG PILIPINAS SA LAHAT NG MGA BANSA, LALO NA SA US AT CHINA, MAS MAKAKABUTI SA ATING PAGHAHABOL SA WEST PHILIPPINE SEA: Pupuwede din, dagdag pa niya, na gamitin natin ang cultural, social, at economic relations ng bansa sa China, US, Russia, at Australia, at sa iba pang mga bansa, tungo sa pagpupunla sa kaisipan ng mga counterparts ng mga dalubhasang Pilipino ng naging tagumpay natin sa The Hague.

Sa pagsasaliksik ng Kakampi Mo Ang Batas, bago pa man nag-umpisang mangampanya si Manny Lopez sa tinatakbuhan niyang pagka-bise presidente sa Halalan 2022, nagsusulong na siya ng kaniyang tinatawag na “10 point socio-economic and political reform agenda” para sa Pilipinas.

Una dito ay para sa paglulunsad ng mga programa upang tugunan ang nakakapinsala at nakakamatay na epekto ng mga kalamidad na tumatama sa bansa taon-tayon, na nakabatay sa siyensia, at di mangangailangan ng malalaking gastusin.

Ikalawa, pagkakaroon ng tatlong landasin ng mga pagbabago sa pagkilos ng ekonomiyang Pilipino sa pamamagitan ng bagong Omnibus Investment Code, bagong bankruptcy law, at pagkakaloob ng mga pautang sa mababang interest lamang.

Ikatlo, organisadong agro-industial resource program upang tiyakin ang matatag na paghahanap-buhay ng mga tinatawag na MSSE, o medium and small-scale enterprises sa larangan ng agrikultura, pangingisda, pagmimina, at iba pang batayang industrya.

Ika-apat, pagbabago sa umiiral na Peoples’ Initiative Law, upang maging mas nakakatugon ito sa pagsusulong ng mga batas na makakapagbigay benepisyo sa mga Pilipino sa malalayong lugar.

-ooo-

MANNY LOPEZ, KANDIDATONG BISE PRESIDENTE SA HALALAN 2022, NAIS PATUNAYANG MATALINO NA ANG MGA PILIPINO AT PIPILI NG MGA KANDIDATONG MAY PUSONG TUNAY NA MAGLILINGKOD: Ikalima, at kaugnay sa pagkilos ng sambayanan bilang people’s initiative, pagtatatag ng mga prosesong titiyak ng maayos na daloy ng mas masaganang buhay, at mas katanggap-tanggap na sistema ng katarungan sa lahat ng dako at para sa lahat ng mamamayan, lalo na ang mahihirap.

Ika-anim, pagsusulong ng paggamit ng Internet at online tools upang tiyakin ang maayos na pagganap ng mga opisyales at ahensiya ng gobyerno sa kanilang mga tungkulin.

Ikapito, pagsusulong ng naging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa sapilitang pagbibiigay ng pambansang pamahalaan ng hanggang 40% ng pambansang budget sa mga pamahalaang lokal, tungo sa mas makabuluhang mga proyekto sa mga bayan, lungsod, at lalawigan.

Ikawalo, independent foreign policy na titiyak sa pagiging kaibigan ng Pilipinas ng lahat ng mga bansa. Ika-siyam, pagsasa-ayos ng sistema ng edukasyon, mula elementarya, high school, at college, upang i-ugnay ang mga aralin sa pangangailangan ng mga industriya, at paghuhubog sa kaisipang maka-Diyos at Makabayan ng mga kabataan.

Ika-sampu, pagbabalik sa pamamahala ng gobyerno ng mga kompanya sa langis, kuryente, at tubig, sa layuning maibaba ang singilin at bayarin ng sambayanan. Inihayag din ni Labor Party Philippines Vice Presidential Candidate Manny Lopez na naniniwala siyang susuportahan siya ng mga botanteng Pilipino sa kaniyang nasabing mga programa,

Sa pananaw ni Lopez, nagkaroon na ng sapat na talino ang ating mga kababayang piliin ang mga may pusong maglilingkod ng tapat. Bagamat hindi siya sing-popular kung ihahambing sa ibang mga kandidatong bise presidente, naniniwala siyang tinutulungan siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga samahang naghahanap na ng tunay na lider na magpapabago sa Pilipino.

-ooo-

MANOOD, MAKINIG: Kakampi Mo Ang Batas, www.facebook.com/attybatas, www.facebook.com/radyopilipino, YouTube.com/kakampimoangbatas, Radyo Pilipino stations nationwide, at mga affiliated radio stations ng Kiss FM network, Sunrise News network, PowerNews Broadcasting Network, 95.5. J FM network.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More